NORMA
Art. Nr 1021 MS

NAZWA
Nitonakrętki kołnierz mini-stożkowy

A2

KARTA KATALOGU >>