NORMA

NAZWA
Smar specjalny A

Pasta smarna 20ml w dozowniku z igłą

Środek przeciwko zacieraniu się oraz zapiekaniu elementów z nierdzewnej stali i ze stali kunstrukcyjnych